Poszukujemy PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH do sprzedaży urządzeń uzdatniających wodę w oparciu o system odwróconej osmozy oraz do dzierżawy dystrybutorów wody.

OCZEKUJEMY:

  • Doświadczenia zawodowego w sprzedaży produktów i usług na rynku B2B
  • Dobrej znajomości rynku lokalnego, technik sprzedaży, negocjacji
  • Samodzielności i inicjatywy

OFERUJEMY:

  • Pracę z nowoczesnym produktem
  • Konkurencyjne wynagrodzenie prowizyjne
  • Stałe zatrudnienie po okresie próbnym, samochód służbowy

NAWIĄŻEMY WSPÓŁPRACĘ z firmami handlowymi w zakresie sprzedaży i dzierżawy urządzeń uzdatniających wodę w oparciu o system odwróconej osmozy. A także z  instalatorami swiadczącymi usługi montażu i serwisu na lokalnym rynku.

Aplikacje wraz z CV prosimy przesyłać na adres:

biuro@doskonalawoda.pl

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych dodatkowej klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez ARKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest ARKA Sp. z o.o. ul. Gen. K. Sosnkowskiego 5 i, 02-495 Warszawa.

2) Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego ARKA Sp. z o.o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4) Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

5) Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do zakończenia procesu rekrutacyjnego.

6) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez ARKA Sp. z o.o. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

8) Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w ARKA Sp. z o.o.