ARKA Sp. z o.o.  – „Firma Przyjazna Naturze”

ARKA Sp. z o.o. to firma wykorzystująca w racjonalny i zrównoważony sposób zasoby środowiska naturalnego i od wielu już lat działa jako przedsiębiorstwo przyjazne naturze, czego dowodem jest m.in. certyfikat „Firma Przyjazna Naturze” uzyskany w 2011 roku.

Jednym z założeń naszej działalności jest dostarczanie proekologicznych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia pracowników w wodę pitną poprzez oferowanie urządzeń filtrujących wodę tzw. POINT- OF- USE znacznie ograniczających ślad węglowy w stosunku do rozwiązań dotąd stosowanych.

Wychodząc od przestrzegania obowiązujących aktów prawnych i innych wymagań z zakresu ochrony środowiska, wdrażamy dodatkowo szereg działań mających w praktyce przyczynić się do efektywnego wykorzystania zasobów:

 • wdrażanie strategii redukcji emisji dwutlenku węgla i instalacji systemów zero emisyjnych
 • w siedzibie firmy, w skali roku wykorzystujemy dla naszych wszystkich potrzeb tylko energię ze źródeł odnawialnych netto. Nie wykorzystujemy już energii pochodzącej ze spalania węglowodorów
 •  przekazujemy wszystkie zużyte urządzenia do recyclingu
 • korzystamy tylko z energooszczędnych źródeł światła
 • poprzez regularny serwis przedłużamy cykl życia urządzeń (naprawy, regeneracja)
 • zamawiamy nowe modele urządzeń tylko z ekologicznym czynnikiem chłodzącym R290, R600 i funkcją oszczędzania energii tak aby miały jak najmniejszy wpływ na środowisko.
 • oferujemy urządzenia, które są w większości wykonane ze stali nierdzewnej, w których udział tworzyw sztucznych jest ograniczony do niezbędnego minimum.
 • segregujemy wszelkie odpady i przekazujemy je wyspecjalizowanym w utylizacji firmom
 • propagujemy politykę środowiskową w firmie
 • wprowadzamy konieczność stosowania wyłącznie dokumentów elektronicznych
 • stale edukujemy pracowników i angażujemy ich do działań sprzyjających ochronie środowiska
 • monitorujemy i ograniczamy zużycie nieodnawialnych nośników energii

Na bieżąco monitorujemy i aktualizujemy zakres naszych działań z myślą o jak najefektywniejszej realizacji celów proekologicznych.

Będzie nam niezmiernie miło powitać Państwa w gronie naszych klientów, dla których troska o nasze środowisko jest równie ważna