[22] 867 07 20

BEZPIECZNA WODA PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA W OKRESIE EPIDEMII COVID-19. WYSTĘPOWANIE WIRUSA W ŚCIEKACH.

Wszystkie dotychczasowe wytyczne WHO w zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę obejmują również sytuację związaną z wybuchem epidemii COVID-19. Żadne dodatkowe środki nie zostaną najprawdopodobniej wdrożone, ponieważ nie są potrzebne.

Na całym świecie odczuwamy konsekwencje pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. WHO opublikowała najnowsze wytyczne dotyczące bezpieczeństwa związanego ze spożyciem wody w kontekście ewentualnego skażenia jej koronawirusem. SARS-CoV-2 podobnie jak wiele innych wirusów może występować w ściekach.  Ale bez obaw… Z badań wynika, że obecnie nie ma dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie pitnej w wodociągach.

 

Według WHO proces dezynfekcji wody zapewnia szybką utratę aktywności i eliminację wirusa COVID-19.

„Koronawirusy” są obecne w życiu człowieka od wieków. Według specjalistów uważa się, że odpowiadają w 20% za wszystkie przeziębienia czy też infekcje grypowe. Jak wynika z ogólnodostępnej literatury, takie wirusy charakteryzują się niską odpornością na promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne stosowane w procesach uzdatniania wody, jakie odbywają się podczas filtracji wody w bezbutlowych dystrybutorach wody dla firm, do biur i do domu. Zachęcam do zapoznania się z szeroką gamą takich urządzeń ;)

Dane kontaktowe

  • "ARKA" Sp. z o.o.
  • ul. gen. K. Sosnkowskiego 5i
  • 02-495 Warszawa
  • tel: [22] 867 07 20
  • e-mail: biuro@arkafiltry.pl
  • Google+
  • Twitter
  • Facebook